Termeni și condiții

 

TERMENI ȘI CONDIȚII COMERCIALE ale Companiei Libristo Media sro cu sediul social la Sychrov 55, 755 01 Vsetín Nr. De identificare: 04448367 înregistrată în Registrul Comerțului din Ostrava, Secțiunea C, fișier 63649 pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin online, aflat pe adresa de internet www.libristo.ro.

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Acești Termeni și condiții comerciale (denumiți în continuare "Termeni și condiții comerciale") ale Libristo Media sro, sediul social la Sychrov 55, 755 01 Vsetín, număr de identificare: 04448367, înregistrată în Registrul Comerțului din Ostrava, Secțiunea C, ), în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., din Codul civil (Denumit în continuare "Codul civil") drepturile și obligațiile mutuale ale părților care decurg din sau în legătură cu contractul de achiziție încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") Prin magazinul internet al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe un site web situat pe www.libristo.ro (denumit în continuare "site-ul") prin interfața web (denumită în continuare "interfața web a magazinului").

1.2. Termenii și condițiile comerciale nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă bunuri în cursul activității sale comerciale sau în exercitarea independentă a profesiei sale ca persoană fizică neautorizată.

1.3. Dispozițiile speciale față de termenii și condițiile comerciale pot fi negociate în contractul de achiziție. Dispozițiile speciale din contractul de achiziție au prioritate față de dispozițiile termenilor și condițiilor.

1.4. Termenii și condițiile comerciale sunt o parte integrantă a contractului de vânzare. contractul de achiziție și termenii și condițiile comerciale sunt redactate în limba română. contractul de achiziție poate fi încheiat în limba română.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau adăuga textul termenilor și condițiilor comerciale. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

2. CONTUL UTILIZATORULUI

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web al vânzătorului, cumpărătorul poate accesa interfața web ca utilizator. Prin interfața sa cu utilizator, cumpărătorul poate efectua comenzi de bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator"). Cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare directă pe interfața web a magazinului.

2.2. Când se înregistrează pe pagina web și comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să indice corect și cu adevărat datele sale personale. Cumpărătorul are obligația de a actualiza datele sale personale trecute în contul de utilizator, la fiecare modificare a acestora. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate de către vânzător drept corecte și adevărate.

2.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a-și accesa contul de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator unor terțe părți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator mai mult de 3 ani sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în baza contractului de vânzare (inclusiv termenii și condițiile comerciale).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, în special atunci când are loc întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului vânzătorului, întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRĂTOR

3.1 Toate prezentările mărfurilor plasate în interfața web a magazinului sunt informative, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri. Dispozițiile § 1732 aliniatul 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv indicarea prețurilor bunurilor individuale și costurile de returnare a mărfurilor, dacă aceste bunuri nu pot fi returnate prin traseul lor poștal obișnuit. Prețurile produselor sunt indicate cu TVA și toate taxele aferente. Prețul produselor rămâne valabil atât timp cât acestea sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare pentru termeni negociați în mod individual.

3.3 Interfața web a magazinului include, de asemenea, informații privind costul ambalării și a livrării bunurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.

3.4 Pentru a comanda bunurile, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține, în special, informații despre:

3.4.1. mărfurile comandate (mărfurile comandate "adaugă" cumpărătorul în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),
3.4.2. modalitatea de plată, detalii privind metoda de livrare selectată și
3.4.3. informații cu privire la costurile asociate livrării de bunuri (denumite colectiv "comandă").

3.5. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul are dreptul să verifice și să modifice datele introduse în comandă, având în vedere capacitatea cumpărătorului de a identifica și corecta erorile care au apărut la introducerea datelor în comandă. Comanda este trimisă de cumpărător vânzătorului făcând clic pe butonul "Confirmați și trimiteți comanda". Detaliile date în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. La primirea comenzii, Vânzătorul va confirma primirea comenzii către cumpărător prine-mail, la adresade e-mail a cumpărătorului înscrisă în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa electronică a cumpărătorului").

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic), în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător intră în valabilitate odată cu confirmarea comenzii de către vânzător, care este trimisă cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de achiziție. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea unui contract de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși, care nu diferă de tarifele standard.

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul bunurilor și orice costuri asociate livrării bunurilor în baza contractului de cumpărare în următoarele modalități:

4.1.1. în numerar la livrare prin societatea de curierat selectată de cumpărător în comandă;
4.1.2. prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. RO06BACX0000001744012000, deținut la UniCredit Bank (în continuare doar "Contul Vânzătorului");
4.1.3. online, prin intermediul sistemului de plăți PayPal;
4.1.4. online, prin cardul de plată.

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este de asemenea obligat să plătească vânzătorului costurile aferente ambalării și livrării mărfurilor la prețul convenit în comandă. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, costurile asociate livrării bunurilor fac parte din prețul de achiziție.

4.3. Vânzătorul nu solicită cumpărătorului un avans sau o altă plată similară. Aceasta nu aduce atingere prevederilor art. 4.6 din termenii și condițiile comerciale privind obligația de a plăti în prealabil prețul de achiziție a bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar la livrare, prețul de achiziție este scadent la data rimirii bunurilor. În cazul unei plăți online, prețul de achiziție este scadent în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății online, cumpărătorul este obligat să specifice în nota de plată a bunurilor simbolul variabilă (un număr de identificare a plății). În cazul plății online, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, în special, în cazul în care nu rimește de la cumpărător confirmarea suplimentară a comenzii (art. 3.6), să solicite plata integrală a prețului de cumpărare înainte ca mărfurile să fie expediate către cumpărător. Prevederile § 2119, aliniatul 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Reducerile din prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă este obișnuit în relațiile comerciale sau dacă este prevăzut de reglementări legale în general, vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul Libristo Media sro este contribuabil al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura este emisă de vânzător cumpărătorului după ce prețul mărfurilor a fost plătit și va fi trimisă cumpărătorului în transport împreună cu mărfurile sau în formă electronică.

4.9. În conformitate cu Legea privind vânzările, vânzătorul are obligația de a emite o chitanță către cumpărător. În același timp, este obligat să înregistreze venitul primit împreună la administratorul de impozite online; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

5. RETRAGEREA DIN CONTRACT

5.1. Cumpărătorul este informat că, în conformitate cu prevederile § 1837 din Codul civil, nu este posibil, printre altele, să se retragă din contractul de achiziție pentru livrarea de bunuri care a fost ajustată în funcție de dorința cumpărătorului sau a persoanei sale, din contractul de achiziție pentru livrarea de bunuri supuse mărfurilor rapid perisabile sau care după livrare a fost amestecată ireversibil cu alte bunuri, de la contractul de achiziție pentru livrarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și din motive igienice nu poate fi returnat și din contractul de achiziție pentru livrarea unei înregistrări sonore sau pictograme sau a unui program de calculator, dacă au fost scoase din ambalajul original.

5.2. Dacă nu este un caz menționat la art. 5.1 din Termenii și condițiile comerciale sau într-un alt caz în care Cumpărătorul nu poate să se retragă din contractul de achiziție, cumpărătorul, în conformitate cu prevederile § 1829, aliniatul 1 din Codul civil, are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în termen de treizeci (30) de zile de la primirea bunurilor; în cazul mai multor tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți din contractul de achiziție, această perioadă începe de la data ultimei livrări a mărfurilor. Retragerea din contractul de achiziție trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru a se retrage din contractul de achiziție, cumpărătorul poate utiliza formularul furnizat de vânzător, care constituie o anexă la termenii și condițiile comerciale. Retragerea din contractul de achiziție poate fi trimisă de cumpărător la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@libristo.ro.

5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție conform art. 5.2 din Termenii și condițiile comerciale, contractul de achiziție este anulat de la bun început. Bunurile trebuie restituite de către cumpărător vânzătorului în termen de treizeci (30) de zile de la primirea retragerii din contractul de achiziție de către vânzător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție, cumpărătorul suportă costul returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă mărfurile nu pot fi returnate prin traseul poștal obișnuit.

5.4. În cazul retragerii din contractul de achiziție conform art. 5.2 din Termenii și condițiile comerciale, vânzătorul va restitui fondurile primite de la cumpărător în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea din contractul de achiziție în același mod în care le-a primit Vânzătorul de la Cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, îndreptățit să returneze achizițiile furnizate de cumpărător la returnarea bunurilor sau în alt mod, cu condiția ca cumpărătorul să accepte acest lucru fără a suporta costuri suplimentare cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție,vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să demonstreze că bunurile au fost expediate vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a stabili în mod unilateral împotriva cererii cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție revendicările pentru daune cauzate bunurilor.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul în acord cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil, are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție, vânzătorul este, de asemenea, îndreptățit să se retragă din contractul de achiziție în orice moment până când bunurile sunt primite de cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârziere nejustificată, prin card de credit în contul cumpărătorului.

5.7. Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție, contractul de cadou se încheie și cumpărătorul este obligat să returneze cadoul împreună cu mărfurile returnate.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR

6.1. Dacă metoda de transport este convenită la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în comandă, în conformitate cu contractul de achiziție, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. Dacă, din motive de necesitate a cumpărătorului, este necesar să se livreze mărfurile în mod repetat sau într-un alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, respectiv. costurile asociate cu altă metodă de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în cazul unor defecte, să notifice curierul fără întârzieri nejustificate. În cazul unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în colet, Cumpărătorul nu este obligat să preia coletul de la curier. Acest lucru nu afectează drepturile Cumpărătorului din performanță defectuoasă și alte drepturi ale Cumpărătorului care rezultă din reglementări legale în general obligatorii

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ce privește transportul de mărfuri pot modifica termenii de livrare specifici ai vânzătorului, în cazul în care sunt elaborate de către vânzător.

7. DREPTURI ÎN CAZ DE RECLAMAȚII

7.1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la reclamații sunt reglementate de reglementările legale generale obligatorii aplicabile (în special prevederile § 1914-1925, § 2099-2117 și § 2161-2144 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată).

7.2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului că mărfurile nu au defecte. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1. mărfurile au caracteristici pe care părțile le-au negociat și, în absența unui acord, posedă caracteristicile pe care le-a descris vânzătorul sau producătorul sau pe care cumpărătorul le așteaptă cu privire la natura mărfurilor și la publicitatea realizată,
7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului pe care vânzătorul îl indică sau la care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod normal,
7.2.3. bunurile corespund calității sau performanței eșantionului sau originalului convenite, în cazul în care calitatea sau designul au fost determinate pe baza eșantionului convenit sau a originalului,
7.2.4. bunurile se află în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
7.2.5. bunurile respectă cerințele legale.

7.3. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte în momentul primirii. Consumatorul are dreptul să își exercite dreptul de înlăturare a unui defect care apare la bunurile de consum în douăzeci și patru de luni de la primire.

7.4. Vânzătorul are obligații în ce privește performanța defectuoasă cel puțin în măsura în care persistă obligațiile din performanță defectuoasă ale producătorului. Consumatorul are dreptul să își exercite dreptul de înlăturare a unui defect care apare la bunurile de consum în douăzeci și patru de luni de la primire. Dacă perioada de valabilitate în care bunurile pot fi utilizate este indicată în conformitate cu alte legi pe mărfurile vândute, pe ambalajul acestora, în instrucțiunile care însoțesc mărfurile sau în publicitatea făcută acestor produse, se aplică dispozițiile privind garanția de calitate. Vânzătorul se angajează să garanteze că bunurile vor fi potrivite pentru utilizare normală pentru o anumită perioadă de timp sau că își vor păstra proprietățile normale. Dacă Cumpărătorul a reclamat în mod corect Vânzătorului defectul mărfurilor, perioada pentru exercitarea drepturilor din performanță defectuoasă și perioada de garanție nu vor curge în perioada în care Cumpărătorul nu poate folosi mărfurile defecte.

7.5. Dispozițiile prevăzute la art. 7.4. din Termeni și condiții nu se aplică la mărfurile vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit prețul mai mic, pentru uzura mărfurilor cauzate de utilizarea sa normală, pe care bunurile le-au avut la preluarea de către Cumpărător sau care rezultă din natura bunurilor. Cumpărătorul nu are dreptul din performanță defectuoasă dacă a fost conștientizat înainte de preluarea bunurilor că, acestea au un defect sau dacă Cumpărătorul însuși a cauzat defectul.

7.6. Drepturile de răspundere pentru defectele mărfurilor se exercită la vânzător. Cu toate acestea, dacă certificatul eliberat de către Vânzător cu privire la domeniul de aplicare a drepturilor de răspundere pentru defecte (în sensul § 2166 din Codul civil), prevede o altă persoană responsabilă pentru reparații de bunuri, care este mai aproape de sediul Vânzătorului sau de locuința Cumpărătorului, drepturile de răspundere pentru defectele mărfurilor se exercită la această persoană. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană în conformitate cu teza precedentă este destinată să efectueze reparația, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate, în care acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește sortimentul de produse sau serviciile vândute, eventual și în sediul social sau la locul de desfășurare a activității acestuia. Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o confirmare în scris cu privire la momentul în care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul, cu privire la conținutul reclamației și cu privire la metoda de soluționare a reclamației solicită de Cumpărător; și mai departe confirmarea duratei și a metodei de soluționare a reclamației, sau o justificare scrisă în cazul respingerii reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de Vânzător pentru reparații.

7.7. Cumpărătorul își poate solicita dreptul din performanță defectuoasă personal la adresa sediului Vânzătorului din Sychrov 55, 755 01 Vsetín, prin telefon la nr. 031 63 09 751 sau prin e-mail la info@libristo.ro.

7.8. Cumpărătorul va informa Vânzătorul referitor la dreptul său în momentul notificării defectului sau fără întârziere nejustificată după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului; acest lucru nu se aplică dacă Cumpărătorul a solicitat repararea defectului, care se dovedește a fi ireparabil.

7.9. Dacă bunurile nu au proprietățile specificate la art. 7.2. din Termeni și condiții, Cumpărătorul poate solicita, de asemenea, livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil datorită naturii defectului, dar dacă defectul privește doar unele componente ale mărfurilor, Cumpărătorul poate cere doar înlocuirea componentelor; dacă acest lucru nu este posibil, acesta se poate retrage din contract. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporțional datorită naturii defectului, în special dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, Cumpărătorul are dreptul ca defectul să fie eliminat gratuit. Cumpărătorul are dreptul de a primi mărfuri noi sau de a înlocui o piesă chiar și în cazul unui defect care poate fi înlăturat, dacă nu poate folosi corect bunurile pentru apariția repetată a defectului după reparare sau pentru un număr mai mare de defecte. În acest caz, consumatorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract. Dacă Cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a primi bunuri noi fără defecte, de a înlocui componentele acestora sau de a repara mărfurile, acesta poate solicita o reducere rezonabilă din prețul bunurilor. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă, chiar și în cazul în care Vânzătorul nu poate livra bunuri noi fără defecte, nu poate înlocui componentele sau nu poate repara mărfurile sau dacă Vânzătorul nu rectifică mărfurile într-un termen rezonabil sau dacă remedierea i-ar provoca dificultăți considerabile Cumpărătorului.

7.10. Oricui îi revin drepturi în temeiul § 1923 din Codul civil are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor rezonabile suportate în exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, dacă cererea de despăgubire nu se exercită în termen de o lună după expirarea perioadei în care trebuie să fie depusă reclamația, instanța nu va acorda acest drept, dacă vânzătorul susține că cererea de despăgubire nu a fost exercitată la timp.

7.11. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să adopte un cod de conduită în legătură cu cumpărătorul în sensul secțiunii 1826 1 punct. e) Codul civil.

8.3. Plângerile consumatorilor sunt primite și rezolvate de vânzător prin adresa electronică info@libristo.ro. Informațiile despre soluționarea reclamației cumpărătorului vor fi trimise la adresa electronică a cumpărătorului.

8.4. Inspecția Comercială a Cehiei, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este responsabilă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum care pot apărea din contractul de achiziție. Platforma de soluționare online a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător din contractul de achiziție.

8.5. Centrul European pentru consumatori Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) 2006/2004 și Directiva 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea litigiilor în materie de consum online).

8.6. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Vânzătorul își desfășoară activitatea comercială în cadrul domeniului de activitate specificat la Oficiul pentru eliberarea licențelor comerciale. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială a Republicii Cehe exercită într-o măsură limitată, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Col., privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

8.7. Astfel, cumpărătorul își asumă riscul de a schimba circumstanțele în sensul § 1765 aliniatul 2 din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Obligația de a informa cumpărătorul în sensul art. 13 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii acestui contract și al îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului, este îndeplinită de vânzător printr-un document special.

10. TRIMITEREA COMUNICAȚIILOR DE AFACERI ȘI STOCAREA DE COOKIES

10.1. umpărătorul este de acord să primiească informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și este, de asemenea, de acord să primiească anunțurile de vânzare la adresa electronică a cumpărătorului. Obligația de a informa cumpărătorul în sensul art. 13 din Regulamentul GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul transmiterii de comunicări comerciale este îndeplinită de către vânzător printr-un document special.

10.2. Cumpărătorul este de acord să stocheze așa numitele cookie-uri pe calculatorul său. Dacă achiziția de pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de achiziție sunt îndeplinite fără a fi nevoie de stocarea cookie-urilor pe calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să-și retragă consimțământul în conformitate cu teza precedentă.

11. EXPEDIERI INFORMAȚII

11.1. Informațiile pot fi expediate pe adresa electronică a cumpărătorului.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Dacă o relație bazată pe un contract de achiziție conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Prin alegerea dreptului potrivit propoziției anterioare, un cumpărător care este consumator nu este lipsit de protecția care îi este acordată de dispozițiile ordinii juridice de la care nu pot fi abateri de la contract și care, în lipsa legii, s-ar aplica prevedera 6 articoll 1 din Regulamentul ParlamentuluiEuropean și al Consiliului (ES) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

12.2. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor comerciale este nulă sau ineficace sau dacă devine astfel, în loc de clauze nevalide, va fi introdusă o prevedere care este cât mai aproape de prevederile clauzei nevalide. Nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către Vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.4. Anexă la Termenii și condițiile comerciale este și un formular model de Retragere din contractul de achiziție.

12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa poștală Frogman / Libristo - ID: 3402, Strada Ogorului 3G, Fan Courier, 410554 Oradea, Bihor, adresa de e-mail info@libristo.ro, telefon 031 63 09 751.

În Vsetín în data de 1.7.2019


  • Poți returna mărfurile fără a da nici un motiv în termen de 30 de zile.

  • Vom ambala cărțile cu mare plăcere ca un cadou pentru o taxă mică.

  • Posibilitatea de alegere din milioane de titluri nu vă este oferită de oricine.

  • Trimitem cărțile bine ambalate în ambalaj special din carton solid.

  • Oferim reduceri pentru studenți și profesori.

  • Clienții fideli beneficează de cadouri și alte beneficii.

  • Livrăm bunurile imediat sau cât mai repede posibil.

  • Vă informăm despre fiecare etapă a procesării comenzilor.

  • Livrare gratuită pentru comenzi de peste 200 lei.

  • Poți face cadou orice carte din oferta noastră.

Cărți noi așteptate

Ce cărți așteptăm în viitorul apropiat?

Carte They Both Die at the End Adam Silvera
Carte Immune Philipp Dettmer

Immune

Philipp Dettmer

Selectarea cărților după gen

Vrei să faci pe cineva fericit sau te interesează un anumit gen de cărți?

Sleva
10 lei

Obțineți o reducere de 10 lei la prima achiziție!
Nu trimitem spam, ci doar oferte și sfaturi utile ...

Logare

Conectare la contul de utilizator Încă nu ai un cont Libristo? Crează acum!

 
obligatoriu
obligatoriu

Nu ai un cont? Beneficii cu contul Libristo!

Datorită contului Libristo, vei avea totul sub control.

Creare cont Libristo